به نام خداوند جان و خرد

 

 

کتابخانه دانشکده تغذیه

 

 

 

 

 

 

خرداد 1398

 

 

وب سایت کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://centlib.mui.ac.ir

 

وب سایت کتابخانه دانشکده بهداشت

Nutr.mui.ac.ir http://

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخچه :

کتابخانه دانشکده تغذیه در سال 1391 با عنوان کتابخانه دانشکده تغذیه در دانشکده بهداشت و در کتابخانه بهداشت ادغام با 500 جلد کتاب تأسیس مساحت کتابخانه 600 متر مربع و شامل بخشهای امانت، مرجع ، سفارشات، نشریات و اطلاع رسانی و سالن مطالعه می باشد. فعالیت کتابخانه دانشکده تغذیه عمدتاً تهیه و تأمین منابع چاپی و الکترونیکی در زمینه رشته های ذیل می باشد:

1 تغذیه بالینی

2 تغذیه جامعه

3 تغذیه و صنایع غذایی

1 واحد امانت :

واحد امانت کتابخانه در طبقه همکف در بال جنوبی ساختمان دانشکده بهداشت مستقر گردیده است و شامل بخش امانت، مخزن کتابخانه،کتب مرجع و بخش سفارشات میباشد. منابع کتابخانه از طریق نرم افزار پارس آذرسا قابل بازیابی میباشد همچنین تمامی منابع موجود کتابخانههای تابعه علوم پزشکی قابل جستجو در کتابخانه مرکزی می باشد. پژوهشگران می توانند با وارد شدن به سایت کتابخانه مرکزی به آدرس www.centlib.mui.ac.ir در قسمت جستجو در منابع، منبع مورد نیاز خود را جستجو کنند.

 

تلفن: 37923215 و37923180

 

1 1 میز امانت :

میز امانت متصدی امور راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات مرجع، جستجوی منابع درخواستی، امانت و بازگشت کتاب و سایر امور مربوط به مراجعین است .

 

1 2 کتب مرجع :

در این بخش حدود 668 عنوان کتاب مرجع فارسی و لاتین شامل فرهنگ، دائره المعارف، رفرانسهای لاتین و دیگر کتب مرجع نگهداری میگردد.

 

1 3 مخزن کتابخانه :

در مخزن مذکور تعداد 1667نسخه کتاب فارسی و لاتین موجود است که در اختیار مراجعهکنندگان قرار میگیرد. سیستم بخش امانت کتابخانه قفسه باز و خدمات به صورت کامپیوتری ارائه میگردد.

 

 

1 4 سفارشات و تأمین منابع :

سفارشات و خرید کتب و نشریات طبق
درخواستهای گروههای آموزشی و نیاز دانشجویان و کتابخانه در چارچوب برنامه های آموزشی دانشکده انجام میپذیرد. هر ساله در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب ابتدا کاتالوگهای جدید جهت انتخاب عناوین کتب بین گروههای آموزشی توزیع میگردد. سپس فهرستی از کتب منتخب و درخواستهای پیشین تهیه و این لیست با مجموعه کتابخانه (به منظور جلوگیری از خرید تکراری ) تطبیق میگردد و در نهایت عناوین درخواستی مورد نیاز گروههای آموزشی بر اساس میزان بودجه اختصاص یافته خریداری میگردد.

 

2 نشریات و اطلاع رسانی :

در این بخش مجلات فارسی لاتین و آرشیو مجلات (صحافی شده سالهای گذشته) و پایان نامهها و طرحهای تحقیقاتی وجود دارد. جستجوی مقالات علمی و پژوهشی از طریق اینترنت و همچنین بانکهای اطلاعاتی موجود در سایت کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی ایران از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه www.centlib.mui.ac.ir امکانپذیر می باشد.

 

منابع موجود در ا ین بخش :

        مجلات لاتینالکترونیک ( 27عنوان )

        مجلات فارسی (14عنوان )

        گزارش طرحهای تحقیقاتی (30عنوان)

        پایان نامه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (172 عنوان)

 

تلفن : 37923290

 

 

2 1 میز امانت :

میز امانت متصدی امور پاسخگویی و راهنمایی مراجعین در استفاده از نشریات الکترونیک، جستجوی مقالات در پایگاههای اطلاعاتی مختلف، می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

معاون پژوهشی تغذیه

دکتر منصور علوی

سرپرست كتابخانه

پروین زیلابی

مسئول بخش نشریات و اطلاع رسانی

زهرا شهناز

ساعات کار کتابخانه دانشکده بهداشت :

30/7 صبح الی 18 بعدازظهر به صورت یکسره