previous pauseresume next

کارگاه آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی

گروه هدف: کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

محل برگزاری : سالن آموزشی کتابخانه مویدالاطباء

 مدرس: دکتر علیرضا رحیمی

پیش آزمون: یک شنبه ۲۷ بهمن ماه ===آزمون نهایی دوشنبه ۵ اسفند

فرم ثبت نام (ظرفیت تکمیل)

قایل توجه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لیست کتابهای فارسی ولاتین وجین شده کتابخانه دانشکده پرستاری ومامایی جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم به مدت ۱۰ روز از تاریخ۹۸/۱۱/۱۲ الی ۹۸/۱۱/۲۳ جهت انتخاب در دسترس می باشد

لیست کتابها

برگزاری کارگاه آموزشی شاخص های ارزیابی مجلات بین المللی

برگزاری کارگاه آموزشی شاخص های ارزیابی مجلات بین المللی ویژه کارشناس مجلات، کارشناس پژوهشی و کتابداران منتخب

تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۸ الی ۱۲

پیش آزمون: روز دو شنبه ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲ الی ۱۴

آزمون پایانی: روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۷

محل برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء

مستندات (journal selection- journal indicators )

برگزاری کارگاه های آموزشی دی و بهمن ماه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و دفاتر مجلات

پیرو نامه شماره ۴۳۹۴/۴/د مورخ ۹۸/۱۰/۱۵  از آنجا که در نامه فوق الذکر  تاریخ و زمان  برگزاری برخی از کارگاهها و یا آزمونها به اشتباه درج شده بود و  با توجه به اطلاع رسانی انجام شده در وب سایت کتابخانه مرکزی در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی، اصلاحیه و تاریخ دقیق برگزاری کارگاهها و آزمونهای مربوط به حوزه مدیریت اطلاع رسانی  شرح زیرمی باشد:

لیست کارگاه های آموزشی دی ماه و بهمن ماه سال جاری

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.