previous pauseresume next

 

                                       

تألیفات هیأت علمی و کارشناسان محترم دانشکده بهداشت

تصویر جلد عنوان مترجم/مؤلف فهرست مطالب
آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای شهلا طاهری

فهرست مطالب

نتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان دکتر آسیه پیرزاده

فهرست مطالب

نتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

فعالیت بدنی در زنان راهی به سوی تندرستی دکتر آسیه پیرزاده

فهرست مطالب

نتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

بهداشت و ایمنی فضاهای سبز مهندس حسینعلی یوسفی

فهرست مطالب

نتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

مدیریت بهداشت و ایمنی بوستان های شهری مهندس حسینعلی یوسفی

فهرست مطالب

نتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

محیط های حرارتی و انسان مترجم: دکتر فرهاد فروهر مجد و ...

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

تصفیه خان های فاضلاب (جلد دوم) مترجم: دکتر محمدمهدی امین و...

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

آمار پزشکی در علوم بهداشتی دکتر مهدی تذهیبی فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

آمار پزشکی در یک نگاه دکتر آوات فیضی فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

اپیدمیولوژی و برنامه های مبارزه با بیماری های غیرواگیردار

مولف: دکتر جلال کریمی و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

اصول و روش های اپیدمیولوژی و آمار زیستی

برگردان: دکتر جلال کریمی و ...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

ایمنی پرتویی در پزشکی هسته ای

مترجم: دکتر فرهاد فروهر مجد

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

ایمنی کاربردی در صنایع

تألیف: دکتر احسان اله حبیبی و...

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

تألیف: دکتر احسان اله حبیبی و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

تحلیل آماری در تربیت بدنی

مترجم: دکترسید محسن حسینی و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

تصفیه خانه های فاضلاب

ویراستارعلمی: دکتر محمدمهدی امین

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

تصفیه پیشرفته آب با فرایندهای غشایی

ترجه و تدوین: دکتر افشین ابراهیمی و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

تعیین حجم نمونه در مطالعات بالینی

مترجم: دکتر آوات فیضی

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

جنبه های بهداشتی پرتوها

مؤلف: مهندس حسینعلی یوسفی

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

درآمدی بر اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

دکتر محمدجواد طراحی

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

درسنامه جامع کارآموزی در عرصه بهداشت محیط

مؤلف: دکتر احسان اله حبیبی و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

راهنمای صدور تاییدیه فعالیت برای بهره برداران آب

مترجم: دکتر افشین ابراهیمی و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

سم شناسی شغلی

گردآوری و تدوین: دکتر سارا کریمی، مهندس سمیرا برکات و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

شاخص ها و تحلیل داده های بهداشتی

تألیف و گردآوری: دکتر جلال کریمی و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی Arc GIS 9.3 در علوم بهداشتی

تألیف: دکتر افشین ابراهیمی، ملیحه مؤذنی

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

کتاب بهداشت محیط (چکیده ای از شش عنوان درسی بهداشت محیط به همراه حل تشریحی نه دوره آزمون های کارشناسی ارشد)

نگارش: دکتر حمیدرضا پورزمانی

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی و کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی (۹۰-۱۳۸۵)

تدوین و گردآوری: مهندس شهلا طاهری

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

مدیریت تخلیه فاضلاب رادیواکتیو با اکتیویته پائین

ویراستار علمی: دکتر محمدمهدی امین، دکتر افشین ابراهیمی

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

مکانیک سیالات و هیدرولیک

مؤلف: دکتر حمیدرضا پورزمانی

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

میکروبیولوژی فاضلاب

مترجم: دکتر مهناز نیک آیین و...

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

میکروبیولوژی هاضم های بیهوازی

 

مترجم: دکتر محمدمهدی امین و...

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
       

نمونه برداری از گازها و بخارات در محیط کار با لوله های جاذب

 

مهندس شهلا طاهری

 

فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
سیستم های پردازش سیار برای مدیریت زائدات رادیواکتیو دکتر مجید هاشمی و... فهرست مطالبنتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏
روش های ارزیابی در بهداشت صنعتی دکتر حبیب اله دهقان و...

فهرست مطالب

نتیجه تصویری برای ‪pdf‬‏

       

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.