ساعات کار کتابخانه ها

                 

کتابخانه

ساعت کار

کتابخانه مدیریت و توانبخشی


شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۵


کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی


 

شنبه تا چهارشنبه۷:۱۵ الی ۱۴:۱۵

پنجشنبه ۷:۱۵ الی ۱۴:۱۵


 

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی


 

شنبه تا پنجشنبه ۷:۱۵ الی ۱۴:۱۵


 

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان الزهرا(س)


 

همه روزه ۷:۰۰ الی ۲ شب

مخزن ۷ صبح الی ۸ شب


 

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی خورشید


 

صبح ها از ۷ صبح تا ۱۳

بعدازظهرها ۱۴ تا ۲۱

سالن های مطالعه همه روزه حتی روزهای تعطیل ۷:۳۰ الی ۱۲ شب


 

دانشکده فناوری‌های نوین


 

۷:۳۰ الی ۱۵

سالن مطالعه:۷:۳۰ الی ۱۹


 

کتابخانه مجتمع آموزشی درمانی امید (بیمارستان سیدالشهدا ( ع) )


 

۷:۱۵الی ۱۴:۱۵

کتابخانه فیض


 

مخزن و سالن مطالعه ۷ الی ۱۴


 

کتابخانه بیمارستان کودکان امام حسین (ع)


 

۷:۳۰ الی ۱۴

کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه


 

۷:۳۰ الی ۱۵

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.