نقشه سایت

amin

chamran

emamhossein

farabi

feyz

kashani

moayyed

noor-aliasghar

savaneh

آشنایی با کتابخانه

دانشکده های بهداشت و تغذیه

دانشکده توانبخشی

دانشکده پرستاری و مامایی

کتابخانه بیمارستان الزهرا(س)

کتابخانه بیمارستان بهشتی

کتابخانه بیمارستان سیدالشهداء(ع)

کتابخانه بیمارستان سیدالشهداء(ع)

کتابخانه مدیریت

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.