previous pauseresume next

کارگاه آموزشی آشنایی با اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

کارگاه آموزشی آشنایی با اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی برگزار می گردد

گروه هدف: تمامی همکاران شاغل در کتابخانه های دانشگاه

زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱ از ساعت ۹/۳۰ لغایت ۱۲/۳۰

محل برگزاری: کتابخانه مویدالاطبا

مدرس: آقای دکتر اشرفی ریزی (عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی)

مستندات کارگاه

کارگاه شناسایی سرقت علمی و ابزارهای موجود

کارگاه شناسایی سرقت علمی و ابزارهای موجود

زمان: روز سه شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه

مکان: سالن کنفرانس حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

دارای امتیاز توانمندسازی برای اعضای هیات علمی و ارائه گواهی به کارشناسان و دانشجویان

ثبت نام کارشناسان و دانشجویان (ظرفیت تکمیل شد)

 

ثبت نام اعضای هیات علمی (ظرفیت تکمیل شد)

کارگاه آموزشی "تهیه راهنما و جزوه های آموزشی با استفاده از نرم افزار Word"

کارگاه آموزشی "تهیه راهنما و جزوه های آموزشی با استفاده از نرم افزار Word"

گروه هدف: همکاران شاغل در معاونت های پژوهشی ،همکاران کتابدار شاغل در دانشگاه

  زمان برگزاری محل برگزاری  
گروه اول

شنبه ۹۷/۱۰/۲۹

۸ لغایت ۱۰

کتابخانه مویدالاطبا

ثبت نام

گروه دوم

۹۷/۱۰/۲۹

۱۰:۳۰ لفایت ۱۲:۳۰

ثبت نام 

راه اندازی وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با عنایت به برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ،وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه  به آدرس http://diglib.mui.ac.ir راه اندازی شد.

تولید علم و پیشرفت کشور در گرو مطالعه و تحقیق است و یکی از ابزارهای جدید برای دسترسی به فناوری های روز در زمینه مطالعه و کتابخوانی، ایجاد کتابخانه های دیجیتال به معنای واقعی آن است تا بتوانیم زمینه رشد و پیشرفت جامعه خود را از هر لحاظ تامین کنیم.

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.