فرخنده باد بر شما مقدم بهار

نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار
و پاسداشت پاکی ها و نیکی ها بر شما کاربران نیکوسرشت خجسته باد

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.