گزارش عملکرد کتابخانه سال ۹۸

فایل PDF

سرکارخانم دکتر حق‌جوی جوانمرد

معاون محترم پژوهشی  و فناوری

با سلام و احترام

      ضمن عرض تبریک فرارسیدن سال جدید و آرزوی سلامتی برای شما در ایام بحران کرونا  و قبولی طاعات و عبادات، بدینوسیله گزارش یکساله از فعالیت های کتابخانه دانشکده مدیریت در سال ۹۸ جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

۱- فعالیت آموزشی

۱-۱برگزاری کارگاه های آموزشی

- برگزاری کارگاه آموزش پایگاه  Clinical keyویژه پژوهشگران و دانشجویان دانشکده در تاریخ ۱/۴/۹۸ و ۵/۴/۹۸.

- برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات کتابخانه و بازیابی منابع در پایگاه های اطلاعاتی ویژه  دانشجویان ترم اول مقطع تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۲۱/۷/۹۸.

- برگزاری کارگاه ویژه دانشجویان جدید الورود در خصوص آشنایی با کتابخانه و نرم افزار آن و شیوه های جستجو برای دانشجویان ترم اول مقطع کارشناسی در تاریخ ۲۱/۸/۹۸.

- برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار Endnote   ویژه پژوهشگران و دانشجویان دانشکده در تاریخ ۲۵/۹/۹۸.

- برگزاری کارگاه آموزش جستجوی ساده ویژه پژوهشگران و دانشجویان دانشکده در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۸.

- برگزاری کارگاه آموزش جستجوی پیشرفته ویژه پژوهشگران و دانشجویان دانشکده در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۸.

۲-۱. همکاری با گروه های آموزشی دانشکده

- همکاری با گروه کتابداری در آموزش واحد نگارش علمی دانشجویان دندانپزشکی  ( ۱ گروه در طول ترم نیمسال دوم).

- همکاری با گروه کتابداری در آموزش واحد سیستم های اطلاعات سلامت ( ۳ گروه در طول ترم نیمسال اول).

- همکاری با گروه اقتصاد سلامت در آموزش واحد روش تحقیق کمی (برای ۱ گروه در طول ترم نیمسال اول).

- همکاری با گروه کتابداری در واحد کارآموزی ۲ و ۳ .

۲-رشد مجموعه کتابخانه(خرید و اهدا)

- ۷۲ عنوان کتاب لاتین

- ۲۷۳عنوان کتاب فارسی

- ۱۷ عنوان لوح فشرده

- ۱ عنوان کتاب الکترونیک

- ۸ پایان نامه دانشجویی

۳-ارزیابی مجموعه کتابخانه

- وجین (آمار این قسمت با توجه به انجام ارزیابی و وجین مجموعه همزمان با پروژه رف خوانی در  گزارش  مربوط که به پیوست ارائه شده درج گردیده است).

-  صحافی ۲۵ نسخه منبع مستعمل.

۴-خدمات بخش های کتابخانه:

۱-۴. بخش امانت، عضویت و تسویه حساب:

- امانت ۷۵۸۱  و بازگشت ۶۲۵۷ و تمدید ۲۰۱۳ منبع  طبق گزارش گرفته شده از نرم افزار(لازم به ذکر است مواردی از امانت و بازگشت منابع به علت قطعی برق و یا اشکالات نرم افزار  و یا برگزاری کلاسهای مرجع قابل ثبت به صورت الکترونیک نبوده است).

-  امور مربوط به کاربران شامل تسویه حساب (۶۸ نفر)، عضویت(۱۰ نفر) و ویرایش اطلاعات (۱۰ نفر هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان ورودی ۹۸) در نرم افزار کتابخانه و همکاری در طرح امانت بین کتابخانه ای (۵ مورد).

۲-۴. بخش علم سنجی:

- ارسال لیست مجلات پیشنهادی  مرتبط با گروه های آموزشی دانشکده به صورت کلی و در زمینه موضوع های مورد درخواست به صورت جزیی برای  کاربران (۳ نفرهیات علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی و کارمند).  

- تعیین اعتبار مجلات و بررسی پایگاه های ایندکس کننده آنها برای کاربران ( ۱۳ نفرهیات علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی و کارمند). 

-  راهنمایی در ساخت و ویرایش پروفایل علمی اعضای هیات علمی جدید دانشکده(۳ نفر).

- بررسی و امتیاز دهی مدارک در سامانه پژوهشیار(۲۶۸ مقاله، ۱۶۰همایش، ۷۱۵ فعالیت پژوهشی).

- آموزش و رفع اشکال اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشیار.

- اصلاح و بارگذاری اطلاعات روزآمد در وب پیج کتابخانه.

-  ارائه گزارش مقالات ارائه شده از دو مرکز تحقیقات فن آوری اطلاعات و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  در سامانه Eprints.

۳-۴. بخش مرجع و اطلاع رسانی، پایان نامه و طرح ها:

- جستجو و بازیابی مقاله و پایان نامه برای کاربران (۱۵ مورد)

-تهیه استراتژی جستجو برای کاربران (۱۳ مورد)

- ثبت و بررسی فایل پایان نامه ها از نظر مطابقت با شیوه نامه نگارش (۲۳ مورد)

- نمایه سازی پایان نامه و ارسال  به کتابخانه موید الاطبا جهت بارگذاری در نرم افزار کتابخانه (۸ مورد)

- جستجو و بازیابی خدمات تحویل مدرک برای کاربران (۱۰ مورد)

- تصحیح فایلهای اسکن شده طرح های تحقیقاتی (۳۸ مورد)

- بارگذاری فایلهای الکترونیک طرح های تحقیقاتی (۳۰ مورد).

۴-۴. بخش مجموعه سازی:

- نیازسنجی تهیه منابع کتابخانه از طریق بررسی طرح درس ها، منابع بوردهای تخصصی و درخواست کاربران و احساس نیاز کتابداران کتابخانه.

-خرید ۶۷ عنوان کتاب لاتین، ۱۵۱ عنوان کتاب فارسی ، ۱۷ عنوان لوح فشرده و ۱ عنوان کتاب الکترونیک.

- بررسی ۲۹۷ کتب اهدایی و تصمیم گیری مبنی بر انتقال۱۲۷ عنوان (۱۲۲ فارسی و ۵ لاتین)آن به مجموعه کتابخانه و ۱۷۰ عنوان به میز رایگان و کتابخانه های مرتبط.

- ارسال ۷۰۰ نسخه کتاب، لوح فشرده و منبع الکترونیک جهت فهرست نویسی به کتابخانه مویدالاطبا.

- آماده سازی ۷۲۱ نسخه کتاب و لوح فشرده جهت استفاده کاربران.

- رفع اشکال موارد فهرستنویسی کتب و لوح فشرده(۴۵ مورد)

۵- انجام پروژه رف خوانی مجموعه کتابخانه (تطبیق اطلاعات مجموعه با اطلاعات موجود در دفتر ثبت و نرم افزار کتابخانه  و رفع اشکالات و ایجاد یکدستی). (گزارش این پروژه به علت حجم زیاد به صورت مجزا به پیوست می باشد).

۶- برگزاری نمایشگاه کتاب های تازه خریداری شده فارسی و لاتین در دو مرحله (مهر و آبان) و اطلاع رسانی به کاربران از طرق مختلف تلفنی، نمایش در ویترین ها و اطلاع رسانی در بورد، ایمیل، نامه و گزارش، درج در وب پیج کتابخانه، کلیپ تصویری، تهیه محتوا در بروشورهای دانشکده و شبکه اجتماعی تلگرام.

۷- شرکت کتابداران در کارگاه های آموزشی مرتبط با فعالیت های کتابخانه (۶ عنوان کارگاه).

۸- بررسی و ارزیابی سالن مطالعه دیجیتال (ساماندهی و روز آمد سازی فایلهای موجود در رایانه ها به صورت فصلی)

۹- همکاری با مدیریت منابع علمی دانشگاه در داوری ایستگاه علم سنجی جذب هیات علمی (۲ دوره)، بررسی و امتیاز دهی مقالات افراد متقاضی جذب هیات علمی و تعهد خدمت(۴۰ مورد)، حضور در ۱۹ شیفت کاری بخش مشاوره اطلاعات پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش عملکرد دوره اول آن، برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه clinical key  و جستجوی پیشرفته برای بیمارستان های امام حسین، فیض و شهید بهشتی و گروه جدید مشاوران اطلاعات سلامت و شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری کتابخانه ها.

۱۰-تهیه گزارش های مربوط به عملکرد کتابخانه، پایش عملیاتی، خرید منابع کتابخانه، میزان کارکرد مدارک و اعضا،، بازدید هیات بورد گروه های مدیریت وفن آوری اطلاعات، رف خوانی.

۱۱-انجام امور روتین کتابخانه شامل جستجو و بازیابی منابع و راهنمایی کاربران، حفظ چیدمان منابع بر اساس رده کنگره و  NLM، پی گیری رفع اشکالات رایانه های موجود در کتابخانه، انجام مکاتبات اداری، ارسال کاتالوگها،  تهیه نسخه پشتیبان منابع الکترونیک،  انتقال منابع وجینی و اهدایی بدون استفاده در مجموعه کتابخانه  به میز رایگان، ثبت منابع، رف خوانی، تنظیم اسناد مالی.

علاوه بر اهداف کوتاه مدت و روتین در کتابخانه که در هر زمان مد نظر است، در یک جمع بندی کلی اهداف بلند مدت یکساله در نظر گرفته شده  برای کتابخانه در ابتدای سال ۹۸ به شرح زیر بود:

۱- رف خوانی و تطبیق مجموعه با دفتر ثبت و نرم افزار

۲-ارائه گزارش نهایی حاصل از بررسی طرح درس ها و منابع بورد های تخصصی و انطباق آن با مجموعه کتابخانه.

۳- بارگذاری کامل طرح های تحقیقاتی قدیمی  دانشکده در نرم افزار کتابخانه.

۴- نو شدن مجموعه کتابخانه (حذف کتابهای مستعمل و خرید کتاب نو)

که مورد اول به طور کامل محقق گردید. مورد ۲ و۳ و ۴ به دلیل حجم زیاد کار و تقاضاهای ارائه شده به کتابخانه به صورت نیمه کاره انجام شد.

امید است که موارد ۲ تا ۴ نیز، در کنار اهداف بلندمدت یکساله سال ۹۹ کتابخانه محقق گردد.

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.