کتابهای الکترونیک کتابداری

توجه: فایل کتابهای الکترونیک زیر از طریق جستجو در نرم افزار جامع کتابخانه قابل مشاهده می باشد.

کتاب های الکترونیک رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان منبع

ردیف

عنوان منبع

۱

Advances in Knowledg ِِDiscovery and Datamining

۲

Changing Roles for Health Library

۳

Creaying Knowledge-Based Healthcare Organizations

۴

Database Design for Smarties

۵

Health Information Governance in a Digital Environment (2013)‎

۶

Information Retrieval a Health and Biomedical Perspective

۷ Intelligent Multimedia Databases and Information Retrieval  Advancing Applications and Technologies ۸ Knowledge in Life Sciencs Literature ۹ Looking for Information
۱۰ The Indexing Companion 2007 ffd29726 ۱۱ Using Social Media in Libraries  Best Practices  Best Practices in Library Services) ۱۲ The UIC University Library Strategic Plan

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.