آیین نامه خدمات امانت

آيين نامه امانت و استفاده از منابع كتابخانه های دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان

فایل PDF

بخش اول: كليات

اهداف و ضرورت

با توجه به نقش اساسي منابع درسي و غير درسي در آموزش و محدوديت تهيه اين منابع توسط كتابخانه هاي دانشگاهي و رعايت عدالت در دسترسي و استفاده يكسان عموم كاربران و ضرورت یکسان سازی و قانونمند کردن ارائه خدمات امانت  و استفاده از منابع، آيين نامه حاضر تدوين و ارائه مي گردد.

تعاريف

منابع: در اين آيين نامه منظور از منابع كليه كتابهاي چاپي، منابع الکترونیک، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی موجود در كتابخانه هاي دانشگاه مي باشد.

كتابخانه: منظور از كتابخانه در اين آيين نامه يك واحد خدماتي با فضاي فيزيكي مشخص است كه امكان استفاده از منابع علمي آموزشي و پژوهشي را براي اعضاء دانشگاه فراهم مي نمايد و شامل تمام كتابخانه هاي اقماري دانشكده اي و مراكز آموزشي درماني مي باشد.

اعضاء: منظور از اعضاء، آن دسته افراد مجاز جهت استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه هستند كه بر اساس آيين نامه عضويت كتابخانه به عضويت كتابخانه های  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آمده و در سيستم نرم افزار كتابخانه داراي پروفايل هستند.

امانت: منظور از امانت مدت زماني است كه هر عضو بر اساس آیین نامه مي تواند كتاب مورد نظر خود را براي مدت مشخصي دريافت نمايد.

بخش دوم:  ماده ۱-  تعداد و مدت امانت منابع

جدول قوانین مربوط به تعداد و مدت امانت منابع در کل کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف

امانت گیرندگان

تعداد منابع امانتی

حداکثر مدت زمان امانت

تعداد دفعات تمدید

۱

اعضاء هیات علمی رسمی و پیمانی، طرحی

۷

۲۰

۲

۲

اعضاء هیات علمی مدعو و حق التدریس

۳

۱۵

۲

۳

اعضاء هیات علمی بازنشسته

۳

۱۰

۲

۴

دانشجویان مقاطع کارشناسی

۶

۱۰

۲

۵

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

۷

۱۵

۲

۶

کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی

۶

۱۰

۲

۷

کارمندان بازنشسته دانشگاه

۳

۱۰

۲

۸

اعضاء طرح امانت بین کتابخانه ای[۱] و کاربران دانشگاه اصفهان[۲]

۳

۱۰

۱

۹

هر کتابخانه عضو طرح امانت بین کتابخانه ای

۱۰

۱۰

۱

۱۰

طرح نیروی انسانی

۳

۱۰

۲

  1. مراجعین موظف می باشند قبل از ورود به کتابخانه تلفن همراه خود را خاموش نموده و با کیف و وسایل شخصی وارد کتابخانه نشوند. منابع کتابخانه تنها با ارایه کارت دانشجویی(برای دانشجویان) و کارت ملی یا پرسنلی (برای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه) امانت داده می شود.
  2. امکان استفاده از منابع در محل کتابخانه به طور یکسان برای تمامی مراجعه کنندگان با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است.
  3. در صورتي كه منبعی  داراي متقاضي زياد بوده و تعداد نسخ آن محدود باشد، اين منبع به صورت رزرو در كتابخانه قرار خواهد گرفت و حداكثر به مدت ۲۴ ساعت (بنا به تشخيص كتابدار مسئول بخش امانت) امانت داده خواهد شد.
  4. اطلس هاي آموزشي و منابع مرجع بنا به تشخيص كتابدار مسئول (كتابدار بخش مرجع) حداكثر بمدت يك شب امانت داده می شود.
  5. استفاده از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی از طریق نرم افزار کتابخانه آذرسا امکان پذیر است. لازم به ذکر است که استفاده از فایل الکترونیک پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی بر اساس آیین نامه مربوط تنها با استفاده ازVPN  دانشگاه با سطح دسترسی تعریف شده میسر می باشد.
  6. مدت امانت سی دی های آموزشی حداکثر سه روز می باشد.
  7. استفاده از نشریات فقط در بخش سالن مطالعه دیجیتال کتابخانه امکان پذیر است.
  8. تمديد[۳]، درخواست رزرو[۴] كتاب و ملاحظه وضعيت اماني هر فـرد از طريـق اينترنـت و ورود به صفحه کاربری شخص در نرم افزار کتابخانه آذرسا امكـان پـذير اسـت.
  9. مراجعین موظفند منابع امانت گرفته شده را در تاریخ تعیین شده به کتابخانه برگردانند و در صورت نیاز نسبت به تمدید آن در نرم افزار کتابخانه از طریق پروفایل شخصی و حداکثر ۲ مرتبه اقدام نمایند.
  10. کاربر موظف است پس از درخواست رزرو منابع مورد نظر از طریق پروفایل شخصی در نرم افزار کتابخانه، در تاریخ مقرر به کتابخانه جهت امانت منبع مراجعه نماید در غیر اینصورت منبع از رزرو شخص خارج می شود. 
  11. دانشجویان می توانند برای استفاده از کتابخانه های دانشگاه اصفهان از کتابخانه موئدالاطباء معرفی نامه دریافت کنند.

ماده ۲- مفقود شدن يا آسيب رساندن به منابع

  1. آسيب رساندن به اموال  و منابع كتابخانه هاي دانشگاه تخلف محسوب شده و علاوه بر مجازاتهاي مندرج در قانون اموال عمومي، كتابخانه مي تواند متخلف را به محروميت از خدمات كتابخانه و جبران خسارت وادار نمايد.
  2. چنانچه به كتاب امانت گرفته شده آسيبهايي شامل: (حاشيه نويسي، علامتگذاري، برگ برگ كردن كتاب، نقاشي كشيدن، ريختن آب و مايعات روي آن و يا كپي برداري از كتاب كه موجب آسيب رساندن به شيرازه و عطف كتاب شود و .... ) وارد شود، ضمن اخذ خسارت از امانت گيرنده(قیمت پشت جلد کتاب)، پروفایل عضويت ايشان به تشخیص کتابدار امانت  به مدت دو تا  چهار هفته نيز مسدود و امكان استفاده از خدمات كتابخانه از وي سلب خواهد شد.
  3. چنانچه بخش يا اوراق و تصاوير كتاب بريده و يا ناقص شود، مسئوليت آن متوجه شخص امانت گيرنده مي باشد و ايشان موظف است آخرین چاپ منبع مربوط را حداکثر ظرف مدت یکماه تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.
  4. لازم است افراد در هنگام امانت كتب آن را بازبيني و كنترل نمايند که درصورت وجود هرگونه عيب ونقصي در پروفايل شخص وارد گردد تا در هنگام بازگشت مسئوليتي متوجه عضو نباشد در غير اين صورت حمل بر صحت داشته  و ايشان  پاسخگو خواهند بود.
  5. در صورتی که منابع امانت گرفته شده مفقود گردد، امانت گیرنده موظف است آخرین چاپ منبع مربوط را حداکثر ظرف مدت یکماه تهیه و به کتابخانه تحویل دهد. اضافه بر این، امانت گیرنده موظف است جریمه دیرکرد منبع مفقودی را نیز بر اساس نرخ تعیین شده بپردازد.
  6. در صورت عدم امکان تهیه منبع در بازار (به علت مفقودی یا خسارت)، امانت گیرنده موظف است با هماهنگی مسئول کتابخانه نسبت به تهیه یک منبع دیگر که معادل همان منبع دارای ارزش باشد اقدام نماید.
  7. انجام هرگونه تقلب  و تعویض منبع و ارائه آن به جای منبع اصلی به کتابخانه تخلف محسوب می شود و با افراد متخلف برابر مقررات آسیب رساندن به منابع برخورد خواهد شد.

ماده ۳- دیرکرد[۵] و جریمه[۶] تاخیر در بازگشت منابع

چنانچه در موعد مقرر کتاب بازگردانده نشود، با فرد مذکور حسب مورد به شرح زیر برخورد خواهد شد:

  1. در مورد دانشجویانی که برای بار اول دیرکرد و تاخیر دارند ابتدا اخطار (به صورت تذکر شفاهی یا ارسال پیام از طریق پست الکترونیکی) داده می شود و تاخیر تا سه روز قابل بخشش می باشد و چنانچه پس از ده روز همچنان کتاب بازگردانده نشود، جریمه دیرکرد به ازای هر روز مبلغ ۵۰۰۰ ریال محاسبه و از ایشان اخذ خواهد شد که ملاک محاسبه تعداد روزهای تاًخیر از تاریخ بازگشت اولیه کتاب خواهد بود. چنانچه مجموع تاًخیر به سقف ۱۰۰ روز رسید پروفایل عضو مسدود میشود و تا زمان تسویه حساب و پرداخت جریمه دیرکرد نیز مسدود خواهد بود.
  2. در مورد اعضاء محترم هیئت علمی که تاخیر غیر مجاز داشته اند ابتدا اطلاع رسانی از طریق ارسال پیام به پست الکترونیکی ایشان، و چنانچه پس از ده روز از تاریخ ارسال نامه همچنان کتاب بازگردانده نشود،جریمه دیرکرد به ازای هر روز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال محاسبه و از ایشان اخذ خواهد شد. ملاک محاسبه تعداد  روزهای تاخیر از تاریخ برگشت اولیه کتاب خواهد بود. چنانچه مجموع تاًخیر به سقف ۱۰۰ روز برسد پروفایل عضو مسدود و تا زمان تسویه حساب و پرداخت جریمه دیرکرد مسدود خواهد بود.    

                                                                                             

تبصره۱: در صورت بسته شدن فايل عضو، كليه خدمات امانت، تمديد و رزرو متوقف مي شود و تداوم خدمات منوط به پرداخت جريمه ها مي باشد.

تبصره ۲: تسويه حساب نهايي كتابخانه با عضو، منوط به تسويه حساب جريمه ها مي باشد.

تبصره ۳: جرائم دیرکرد به هیچ عنوان نقدی دریافت نمی شود و لازم است مبلغ جریمه به حساب درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه واریز و رسید آن را به کتابخانه مربوط تحویل دهند تا مدت دیرکرد از حساب آنها خارج گردد.

 

[۱] کتابخانه های عضو طرح مذکور شامل(کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان، کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه دکتر چمران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان، کتابخانه دانشگاه پیام نور اصفهان و کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر اصفهان) می باشد.

[۲] منظور افرادی هستند که از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان جهت عضویت معرفی می گردند.

[۳] تمديد: منظور تجديد مدت امانت منابع يا مواد اماني مي باشد.

[۴] رزرو(پيش درخواست): عبارت است از درخواست منابع اطلاعاتي كه در حال حاضر در امانت است.

[۵] دیرکرد (تاخير): عدم تحويل منابع يا مواد اماني در موعد مقرر (با توجه به تاريخ بازگشت آنها) تاخير محسوب مي شود.

[۶] جریمه: مبلغی است که عضو در صورت دیرکرد (تاخیر) ملزم به پرداخت آن می باشد.

تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۱/۱/۲۱

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.