خط مشی کتابخانه

خط مشی کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

     رسالت اصلی کتابخانه، حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده است. مجموعه کتابخانه باید بازتابی از مطالب جاری در موضوعات مورد تدریس و تحقیق باشد و بتواند با تحولات در برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده تحول و گسترش یابد. کتابخانه دانشکده باید منابع لازم برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیات علمی را تامین نماید.

رسالت کتابخانه

      کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی نیز در این راستا اقداماتی انجام داده است که امید است بتواند هماهنگ با رشد علم و فناوری گام های بلندتری در هر چه بهتر کردن مجموعه بردارد.

جامعه کتابخانه

      جامعه کتابخانه متشکل از کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ونیز سایر افراد استفاده کننده از طرح امانت بین کتابخانه ای و دانشجویان سایر دانشگاهها به شرط ارائه معرفی نامه، مجاز به  استفاده از منابع کتابخانه می باشند.

منابع کتابخانه

      منابع کتابخانه شامل کتابهای فارسی و انگلیسی، نشریات، پایگاههای اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال (ژورنال ها و کتاب های تمام متن، چکیده مقالات، پایان نامه ها، پروانه های ثبت اختراع و ...)،منابع الکترونیک، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی است.

کمیته انتخاب منابع کتابخانه

      کمیته انتخاب منابع کتابخانه، از رئیس و کارکنان کتابخانه، اعضای هیات علمی گروه های آموزشی تخصصی (کتابداری پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و فن آوری اطلاعات سلامت) و عمومی (زبان انگلیسی، انفورماتیک پزشکی، تربیت بدنی، زبان و ادبیات فارسی) تشکیل شده است که در فرایند انتخاب منابع از نظرات کارمندان و دانشجویان به صورت موردی نیز استفاده می شود.

معیارهای انتخاب منابع

      بیش از هر چیز، منابعی که برنامه آموزشی دانشکده را مورد حمایت قرار دهد، مورد توجه خواهد بود. چون دانشکده هم به آموزش دوره کارشناسی و هم به آموزش تخصصی تحصیلات تکمیلی می پردازد؛ بنابراین مواد عمومی فرهنگی و مذهبی، که با برنامه های آموزشی مرتبط نیستند، به تعداد اندکی تهیه خواهد شد؛ تهیه این مواد، بخشی به در اختیار بودن بودجه کافی و بخشی به موجود بودن فضا بستگی خواهد داشت. چون معمولاً کتابخانه های عمومی مسئول عرضه اینگونه مواد هستند کتابخانه دانشکده علی رغم در اختیار داشتن بودجه و فضای مناسب در تهیه این گونه منابع با کتابخانه عمومی به رقابت نخواهد پرداخت.

     در مرحله بعدی ارزش این منابع برای کتابخانه، مهم هستند، بدین معنی که در فرآیند انتخاب منابع، اقتدار علمی، صحت، روزآمدی، شهرت مولف و ناشر کاملاً مورد توجه خواهد گرفت. ارزیابی اهمیت این منابع بر اساس نقدها و یا قضاوت اعضای هیات علمی و کتابداران انجام خواهد شد.

نحوه انتخاب منابع

      علاوه بر انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، کتابخانه در تهیه لیست منابع مورد نیاز خرید به این گونه عمل می کند که درطول سال تحصیلی به جمع آوری درخواست خرید منابع که معمولاً به صورت موردی توسط دانشجویان و یا استادان پیشنهاد شده است می پردازد. پس از انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، فهرستی از نام ناشران تهیه می گردد.

پس از تکمیل لیستها، منابع انتخابی از طریق نرم افزار پارس آذرخش با موجودی کتابخانه مقایسه می گردد؛ تا از لحاظ تکراری نبودن در مجموعه کتابخانه اطمینان حاصل شود.

بهسازی مجموعه

     کتابخانه در جهت بهسازی مجموعه تلاش کرده است تا همواره جدیدترین منابع منتشرشده در موضوعات تخصصی و مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده را شناسایی و برای خرید آنها اقدام نماید. همچنین کتابداران در مقاطعی از سال در         زمینه های موضوعی مورد نیاز دانشکده در سایت کتابشناسی ملی ایران و وب به جستجو پرداخته تا از آخرین منابع چاپ شده در زمینه های مذکور اطلاع  یابد.

وجین مجموعه

کتابخانه  به صورت دوره ای اقدام به وجین منابع زیر می کند:

  1. منابع کهنه که قابل تعمیر و بازسازی نیستند؛
  2. ویرایشهای قبلی منابعی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد؛
  3. منابعی که ۵ تا ۱۰ سال گذشته به امانت نرفته باشند؛
  4.  نسخه های تکراری بعضی از منابع که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند؛

پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدی طبق دستورالعمل  تدوین شده با منابع برخورد خواهد شد.

سیاهه برداری

      در این کتابخانه قبل از بکارگیری نرم افزار پارس آذرخش، سیاهه برداری به صورت رف خوانی از طریق برگه دان انجام می شد؛ بدین صورت که رف برگه ها که براساس شماره رده بندی مرتب شده بودند و نیز شماره ثبت منابع در پشت آنها درج شده بود، با مجموعه کتابخانه تطبیق داده می شد و شماره ثبتهای مفقودی مشخص می گشت. سپس با اعمال کنترل های لازم و در صورت اطمینان از عدم وجود منابع، به عنوان منابع مفقودی شناخته می شدند. کتابداران آنها را در لیستهای جداگانه ای ثبت می نمودند. این لیستها  برای مدت یکسال نگهداشته می شدند. چنانچه پس از این مدت منابع مفقود شده پیدا نمی شد، لیست ها به کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال می گردید تا شماره ثبت این منابع از نرم افزار خارج شود.

      اما اکنون با بکارگیری نرم افزار پارس آذرخش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کلیه امور کتابخانه از جمله سیاهه برداری نیز توسط این نرم افزار انجام می گیرد؛ که این سیاهه برداری از طریق گزارش گیری از نرم افزار اعمال می شود.

هدایا

      در این کتابخانه نیز همانند سایر کتابخانه ها، همواره افرادی برای اهدای کتاب و سایر منابع مراجعه می کنند. در اینگونه موارد کتابداران  قبل از قبول منابع اهدایی، به دقت آنها را مورد بررسی قرار داده و منابع مورد نیاز کتابخانه را جدا سازی و در چرخه امور فنی قرار می دهند. در صورتی که منابع اهدایی مورد نیاز کتابخانه نباشد؛ به سایر کتابخانه هایی که آن موضوعات را پوشش می دهند فرستاده می شوند و یا به خود اهداکننده بازگشت می دهند. در برخی موارد نیز منابع اهدایی غیر قابل استفاده برای کتابخانه در محل میز رایگان قرار داده می شود و مراجعین به کتابخانه می توانند در صورت نیاز آنها را همراه  خود ببرند.

تاریخ بروز رسانی: ۹۸/۹/۲۶

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.