اهداف کتابخانه

اهداف کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

۱. ارائه مجموعه ای مناسب از منابع اطلاعاتی جهت پشتیبانی نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی جامعه دانشگاهی از طریق:

• انتخاب درست منابع در راستای حمایت از پژوهش، نیازهای برنامه درسی دانشجویان و دانش پژوهان و تضمین انعکاس تنوع دیدگاه ها در کل مجموعه

• تهیه سریع وکارآمد مواد چاپی و الکترونیکی

• ارزیابی مستمر و حفظ مجموعه موجود

۲. ارائه خدمات آموزشی و همکاری تخصصی با کاربران کتابخانه در شناسایی، بازیابی و استفاده از منابع از طریق:

• ارتقاء خدمات و مجموعه به صورت گسترده برای تمامی گروه های مراجعان

• ارئه خدمات مرجع در محل کتابخانه و نیز به کاربران از راه دور

• ارائه خدمات اطلاع رسانی

• آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه با استفاده از روش های مختلف آموزشی از آموزش های انفرادی ویا

خودمدار تا کلاس ها و یا کارگاه های رسمی

 • مساعدت در پژوهش های شخصی ارائه شده توسط متخصصان موضوعی

• ارتباط با دیگر بخش ها و مراکز دانشکده

• بهره گیری از اینترنت به منظور تسهیل دسترسی جامعه استفاده کننده به کتابداران، خدمات و منابع

۳. سازماندهی، نگهداری، کنترل، حفظ و تامین امنیت مجموعه برای حداکثر استفاده از آن از طریق:

• فراهم آوردن امکان دسترسی به مواد از طریق فهرست نویسی، آماده سازی و مدیریت پایگاه داده

• مدیریت فعال و به روز دارایی های دیجیتال با توجه به چرخه حیات آن ها

• ادامه تلاش برای کاهش و از بین بردن کارهای ناتمام یا انباشته

• حفاظت گسترده از مجموعه با عملکردهایی چون مدیریت بحران و حوادث، نظارت محیطی و مراقبت های

موردی از جمله صحافی و جایگزینی مواد در صورت لزوم

• فراهم کردن امنیت مجموعه چاپی و الکترونیکی

• حفظ امکانات و فضای فیزیکی مجموعه ازطریق قفسه بندی، تعمیر و نگهداری آرشیو و علامت گذاری قفسه ها وبخش ها

• ارائه گزارش گردش مواد و رزرو آن ها

۴. ترویج استفاده از کتابخانه دانشکده و منابع اطلاعاتی مناسب از طریق:

• تماس مستقیم با اعضای هیات علمی و کاربران دیگر

• نمایش و یا معرفی منابع کتابخانه درسمینارها، سخنرانی ها و دیگر رویدادهای خاص

• تبلیغ منابع کتابخانه دانشکده در انتشارات دانشکده یا  فرمت های الکترونیکی، مانند صفحه وب کتابخانه

• ارائه خدمات اطلاع رسانی

 • نمایش مجموعه از طریق برگزاری نمایشگاه تازه ها و یا ویترین های مختلف

۵. ایجاد حداکثر دسترسی به منابع توسط کاربران از طریق:

 • پشتیبانی خدمات تحویل مدرک
 • شرکت در طرح امانت بین کتابخانه ای
 • ارائه خدمات گزینشی اطلاعات
 • الگو برداری از کتابخانه های پیشرفته و استقبال از انواع خدمات جدید
 • دستیابی به منابع دیگر کتابخانه ها از راه دور از طریق شبکه جهانی وب
 • تغییر شکل و دیجیتالی کردن بعضی از منابع

۶. فراهم کردن محیط مناسب برای مطالعه و پژوهش از طریق:

 • توسعه فضاهای یادگیری مشارکتی، ایجاد آزمایشگاه های آموزشی و فرآهم کردن محیط آرام مطالعه جهت کاربران
 • حفظ ایمنی و امنیت کارکنان و مراجعه کنندگان
 • بهبود کیفیت تجهیزات کتابخانه  
 • چیدمان مناسب مجموعه به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی و هوای مناسب

۷. حفظ کارکنان با مهارت های لازم برای حمایت از اهداف کتابخانه دانشکده از طریق:

 • استخدام کارکنان با مهارت های مناسب
 • توسعه استراتژی آموزش مداوم و تمایل به یادگیری در کارکنان به منظور حصول اطمینان در به روز آمدی مهارت ها و دانش آنان 
 • نهادینه کردن ارزش های کتابخانه در میان کتابداران

۸.کمک به توسعه و اشاعه دانش و علوم جدید از طریق:

 •  مشارکت معنادار در برنامه های مرتبط دانشکده ای، دانشگاهی، منطقه ای، ملی و بین المللی
 • شناسایی و شرکت در فعالیت ها و برنامه های مربوط

تاریخ بروز رسانی: ۹۸/۹/۲۶

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.