پایگاه های اطلاعاتی پر کاربرد دانشکده

درگاه های اطلاعاتی معتبر
بانک های اطلاعاتی تخصصی و پرکاربرد مربوط به رشته های دانشکده سایت های مهم علمی پژوهشی راهنمای سمینارهای داخلی و خارجی کتابخانه های بزرگ دنیا اطلاعات عمومی کشورها

ISI Web of Sciences

PubMed

Scopus

ISC

Emerald

Eric

Proquest

Up To Date

کتابخانه دیجیتال

پژوهشیار

توانمند سازی پژوهشی و فن آوری

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

www.libdl.ir

ICD_11

LISNA

کتابخانه ملی ایران

کتابخانه ملی آمریکا

کتابخانه ملی انگلیس

www.worldatlas.com

 

لینک های تامین منابع رایگان

مقالات فارسی مقالات لاتین کتابهای الکترونیک فارسی کتابهای الکترونیک لاتین پایان نامه های داخلی و خارجی

www.noormags.com

www.civilica.com

www.sid.ir

http://gen.lib.rus.ec/‎scimag

www.‎‎98ia.com

www.takbook.com

www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.readbook.ir

www.ketabesabz.com

http://golibgen.io

www.mhrn.net

www.theses.org

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور

 

 

بروزرسانی اطلاعات ۱۴۰۰/۱۰/۷

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.