امانت بین کتابخانه ای

استفاده از منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان

با توجه به توافق به عمل آمده بین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان، خواهشمند است کاربران کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی که قصد استفاده از منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان را دارند جهت دریافت معرفی نامه به کتابخانه موئدالاطبا مراجعه فرمایند.

 

استفاده از منابع کتابخانه های عضو طرح امانت بین کتابخانه ای

با توجه به عضویت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طرح امانت بین کتابخانه ای شهر اصفهان، کاربران دانشگاه قادر خواهند بود علاوه بر استفاده از منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه، از منابع سایر کتابخانه های عضو طرح مذکور شامل( کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان، کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه دکتر چمران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان، کتابخانه دانشگاه پیام نور اصفهانو کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر اصفهان) استفاده نمایند.

جهت استفاده از منابع کتابخانه های عضو طرح، خواهشمند است ابتدا منبع چاپی مورد نظر خود را با مراجعه به صفحه خانگی این کتابخانه ها از طریق آدرس www.isfill.ir جستجو نموده و سپس درخواست خود را به همراه اطلاعات مربوط به رده منبع و محل نگهداری آن را به کتابدار میز امانت دانشکده ارائه دهید. تقاضای شما ظرف مدت ۲ روز کاری از زمان درخواست، به نتیجه خواهد رسید.

 

 

 

 

بروزرسانی اطلاعات ۹۶/۲/۱۳

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.