منابع الکترونیک گروه زبان انگلیسی

منابع الکترونیک یادگیری مهارت زبان انگلیسی

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان منبع

ردیف

عنوان منبع

۱

Medical Terminology Demystified

۲

Medical Terminology for Dummies

۳

Medical Terminology for Health Professions

۴

Medical Terminology

۵

 

۶

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.