ساعات کار کتابخانه

 

ساعات کار بخشهای مختلف کتابخانه
مخزن و امانت سالنهای مطالعه وسالن دیجیتال سایر بخشها
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۸ شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۸ شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵

توجه: ساعات کارکتابخانه در ماه مبارک رمضان (بخش امانت و مخزن و سالن های مطالعه): ۷/۳۰ لغایت  ۱۴/۰۰ شنبه تا چهارشنبه

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.