previous pauseresume next

بخش خدمات مرجع

بخش خدمات مرجع   :

بخش مرجع در کتابخانه ها از مهمترین بخش هاست و خدمات مرجع نمود عینی کلیه تلاشهایی است که در یک کتابخانه به عمل می آید.بخش مرجع کتابخانه طی چندین دهه فعالیت خود، به منظور پاسخگویی به پرسشها و نیازهای اطلاعاتی مراجعین، اقدام به گردآوری و سازماندهی انواع منابع مرجع اعم از: دایره المعارفها، واژه نامه ها، دستنامه ها، منابع آماری، چکیده مقالات و  دیگر منابع مرجع در رشته های مختلف به زبانهای فارسی و لاتین  با استفاده از نظرات اساتید و دانشجویان و پژوهشگران نموده است. و هم اکنون با مجموعه ای غنی از منابع مهم مرجع، خدمات ذیل را ارائه می نماید:
 

شرح وظایف بخش مرجع :

۱-برنامه ریزی و اجرای صحیح خدمات مرجع توسط کتابداران ۲-کسب آگاهی از انواع منابع چاپی و الکترونیکی مرجع بویژه منابع  اطلاعاتی جدید۳-اطلاع رسانی در مورد منابع و اطلاعات مورد نیاز در کتابخانه و یا در مراکز دیگر

۴-شناخت نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیاًت علمی و دانشجویان۵-نظارت بر انجام صحیح خدمات مرجع توسط کارکنان بخش

۶- برنامه ریزی و همکاری در برگزاری کارگاه های آموزش اینترنت و منابع مرجع الکترونیکی وچاپی برای اعضای هیاًت علمی ودانشجویان    ۷-برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه خدمات مرجع مانند SDI و CAS                   

۸- تهیه و یا نظارت بر تهیه بروشور های آموزشی در مورد منابع مرجع    ۹-نظارت بر امور سالن مرجع

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.