برگزاری کارگاه آموزشی: آشنایی با پایگاه اطلاعاتی پابلونز

سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ برگزار نمود.

 
۱ Start ۲ کامل

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.