previous pauseresume next

فایل HTML

http://www.irteb.com/medical-image/Images/arm0.jpeg

بسمه تعالی                                                                                                                                                                      

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

 

تاریخچه کتابخانه:

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه آغاز نمود و در سال ۱۳۷۵ بازسازی گردید.

این کتابخانه در حوزه معاونت آموزش بیمارستان در راستای سیاست های دانشگاه درجهت تامین منابع علمی فارسی ولاتین موضوعات زیر را در مجموعه خود پوشش می دهد.

کلیات پزشکی، زنان ومامایی، ارولوژی، جراحی عمومی،  اطفال ونوزادان، ، پاتولوژی  ، علوم آزمایشگاهی رادیولوژی بیهوشی، پرستاری است. به صورت قفسه باز اداره میشود. استفاده کنندگان از مجموعه کتابخانه را استادان دانشجویان پزشکی اینترن ها رزیدنت ها وکارکنان مرکز پرستاران تحت آموزش وهمچنین اعضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل میدهد.این کتابخانه به مساحت ۵۴ مربع واقع در طبقه ی اول بیمارستان قرار دارد. کتابخانه ( مخزن و مطالعه وسایت اینترنت می باشد. همچنین دارای ۱۸۱۱ جلد نسخ کتب فارسی و ۹۶۱ جلد نسخ کتب  ساعت ۷ تا ۱۴ مخزن و سایت اینترنت باز است . 

 

اهداف ورسالت کتابخانه

رسالت کتابخانه در هر سازمانی حمایت از برنامه های آموزش و پژوهشی آن سازمان می باشد بنابراین کتابخانه باید مجموعه ای از مطالب مورد نیاز سازمان را در برگیرد به گونه ای که همزمان با تحول وتغییر در برنامه ها وفعالیتها مجموعه کتابخانه نیز تحول وگسترش یابد. امروز با رشد روز افزون انتشارات اعم از منبع اطلاعاتی چاپی والکترونیکی امکان تهیه همه منابع وجود ندارد. از طرقی کتابخانه سازمان باید منابع لازم جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی حال و آینه اعضا کارکنان ومحققان را تهیه نماید.

کتابخانه این مرکز هم درجهت تهیه منابع تخصصی ونیازهای اطلاعاتی کاربران (دانشجویان و رزیدنتهای زنان ومامایی، نوزادان وهیئت علمی گروهای آموزشی( زنان، نوزادان، پاتولوژی، بیهوشی...) ایجاد شده است.

 

بخش امانت

 سیستم امانت کتابخانه به شکل قفسه باز است وراهنما موضوعی کتابخا نه بر اساس NLM      می باشد.

 

-شرایط امانت

شرایط ومدت امانت تعداد کتابهای که افراد می توانند در یک زمان به امانت بگیرند ومدت امانت به شرح زیر می باشد:

 

اعضاء هیئت علمی ۷ جلد به مدت ۱۵ روز ودر صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

* دانشجویان دکترا وکارشناسی ارشد ۷ جلد به مدت ۱۵ روز ودر صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

* دانشجویان کارشناسی ۵ جلد به مدت ۱۵ روز ودر صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

* کارکنان مرکز ۳ جلد به مدت ۱۰ روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

-کتبی که امانت داده نمی شود:

 (استفاده کنندگان موظفند کتب مرجع را در محل کتابخانه مطالعه نمایند)

تبصره: اطلس های آموزشی بنا به تشخیص کتابدار مسئول حداکثر بمدت یک شب امانت داده میشود .

-تاخیر در برگرداندن کتاب

چنانچه کتاب به امانت گرفته شده توسط فرد در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود، در مرحله اول با اعلام لیست آنها در بورد ودر صورت تکرار تاخیر در بازگشت کتاب، کارت عضویت آنها توسط کتابخانه مرکزی مسدود خواهد شد.

تبصره: این مقرارت شامل کلیه اعضاء هیئت علمی وآموزشی ودانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی وکارکنان مرکز می باشد.

 

 -گم کردن یا ناقص شدن کتاب

در مورد کتابهایی که توسط امانت گیرنده مفقود گردیده ویا مطابق نظر کارشناس مسئول کتابخانه به آن خسارت وارده شده بایستی آخرین چاپ منبع مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ بازگشت کتاب توسط امانت گیرنده تهیه وبه کتابخانه تحویل شود.

در صورتی که امانت گیرنده موفق به یافتن کتاب مورد نظر نشود می بایست با نظر مسئول کتابخانه کتابی مشابه ویا معادل قیمت کتاب را به بهای روز( بنا به تورم وگرانی قیمت کتاب در مورد کتابهای لاتین با قیمت دلار به روز)، به اضافه هزینه تهیه و آماده سازی کتاب را به حساب درآمدهای بیمارستان واریز واصل حواله را به کتابخانه تحویل نمایند.

 

- بخش اطلاع رسانی پزشکی کتابخانه:

سایت اینترنت روبروی کتابخانه جهت جستجوی مقالات علمی مورد نیاز مراجعین از اینترنت وبانکهای اطلاعات پزشکی دانشگاه (که از معتبرترین ناشرین بین المللی تهیه شده) وسرویس دهی کتب الکترونیک را به عهده دارد.

 گرفتن پرینت ازمنابع غیر مرتبط  و متفرقه ممنوع است.

استفادها  از نرم افزارهای غیر مرتبط با رایانه های موجود در بخش اطلاع رسنی کتابخانه ممنوع است.

 

 شماره داخلی کتابخانه :  ۲۲۳۱

 

ایمیل کتابخانه: beheshti.hos@lib.mui.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.