پرسش ازکتابدار

کاربر گرامی:
شما می توانید از طریق ارسال پرسش خود از طریق فرم پیوست به ایمیل کتابخانه، پاسخ آن را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت کنید.

فرم پیوست

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۴ کاربر آنلاین هستند.

  • lib-emamhossein
  • lib-ssh
  • lib-beheshti
  • lib-alzahra