previous pauseresume next

تاریخچه

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی از سال ۱۳۶۹ فعایت خود را زیر نظر کتابخانه مرکزی  دانشگاه آغاز نمود. در سال ۱۳۷۵ با زسازی شده است .

این کتابخانه در حوزه معاونت آموزش بیمارستان در راستای سیاست های دانشگاه در جهت تامین منابع علمی فارسی و لاتین موضاعات زیر را در مجموعه خود پوشش می دهد.

کلیات پزشکی ، ، زنان و مامایی ،ارولوژی  ،جراحی عمومی ، اطفال و نوزادان  ، بیهوشی ، پرستاری، پاتولوژی است  به صورت قفسه باز اداره میشود.استفاده کنندگان از مجموعه کتابخانه را اساتید ، دانشجویان  پزشکی، پژوهشگران ، اینترن ها،  رزیدنت ها و کارکنان مرکز پرستاران تحت آموزش و همچنین اعضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل میدهد.

این کتابخانه به مساحت ۴۵  مربع واقع در    طبقه ی اول  بیمارستان قرار دارد

.همچنین دارای   ۲۲۷۳ جلد نسخ کتب فارسی و  ۱۰۶۰جلد نسخ کتب لاتین میباشد.

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.