تاریخچه

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی از سال ۱۳۶۹ فعایت خود را زیر نظر کتابخانه مرکزی  دانشگاه آغاز نمود. در سال ۱۳۷۵ با زسازی شده است .

این کتابخانه در حوزه معاونت آموزش بیمارستان در راستای سیاست های دانشگاه در جهت تامین منابع علمی فارسی و لاتین موضاعات زیر را در مجموعه خود پوشش می دهد.

کلیات پزشکی ، ، زنان و مامایی ،ارولوژی  ،جراحی عمومی ، اطفال و نوزادان  ، بیهوشی ، پرستاری، پاتولوژی است  به صورت قفسه باز اداره میشود.استفاده کنندگان از مجموعه کتابخانه را اساتید ، دانشجویان  پزشکی، پژوهشگران ، اینترن ها،  رزیدنت ها و کارکنان مرکز پرستاران تحت آموزش و همچنین اعضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل میدهد.

این کتابخانه به مساحت ۴۵  مربع واقع در    طبقه ی اول  بیمارستان قرار دارد

.همچنین دارای   ۲۲۷۳ جلد نسخ کتب فارسی و  ۱۰۶۰جلد نسخ کتب لاتین میباشد.

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۴ کاربر آنلاین هستند.

  • lib-alzahra
  • lib-emamhossein
  • lib-beheshti
  • lib-ssh