اهداف و برنامه ها

۱- برسي و ارزيابي وضعيت موجود كتابخانه ها و خدمات كتابخانه اي از نظر كمي و كيفي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط، به منظور شناسايي نقاط ضعف موجود در كتابخانه هاي دانشگاه و مراكز درماني

۲- ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني پزشكي در كتابخانه هاي مراكز درماني- آموزشي تابعه دانشگاه

۳- آموزش وتوانمندسازی نيروي انساني كتابدار (كتابداران دانشگاه) با هدف تخصصي نمودن بخش هاي كتابخانه و بهينه سازي كيفيت ارائه خدمات كتابخانه اي دانشگاه

۴- اصلاح و بهينه سازي مجموعه عناوين مجلات چاپي لاتين گروههاي آموزشي دانشگاه

۵- نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع كتابخانه و ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای

۶- وجين دوره ای و بروز نمودن كتابهای موجود در کتابخانهﻫﺎی دانشگاه

۷- برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه  اعضاء محترم هيئت علمي، دستياران و دانشجويان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

۸- گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای

۹- گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.