ثبت نام کارگاه آشنایی با پروفایل ها و شناسه های پژوهشی

کارگاه آشنایی با پروفایل ها و شناسه های پژوهشی 

ثبت نام روز چهارشنبه   ۹۹/۷/۱۶

تاریخ برگزاری دوشنبه  ۹۹/۷/۲۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲

پیش آزمون یک شنبه  به مورخ ۹۹/۷/۲۰ ساعت۱۲الی۱۴

 آزمون پایانی روز دو شنبه ۹۹/۷/۲۸ 

توجه داشته باشید پیش آزمون و آزمون پایانی نیز از طریق سامانه آموزش کارکنان در تاریخ های تعیین شده انجام خواهد شد.

گروه هدف : کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، کارشناس علم‌سنجی،

روش برگزاری:  این کارگاه بصورت وبینار، با استفاده از امکانات سامانه وب کنفرانس Adobe Connect  برگزار می گردد  لذا قبل از برگزاری آدرس و لینک  کارگاه در وب سایت کتابخانه مرکزی به آدرسcentlib.mui.ac.ir  فعال خواهد بود vc.mui.ac.ir/lib   

 
۱ Start ۲ کامل

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.