برگزاری کارگاه آموزشی شیوه ساخت پروفایل پژوهشی در google scholar, research gate, orcid

  برگزاری کارگاه آموزشی شیوه ساخت پروفایل پژوهشی در google scholar, research gate, orcid

تحت عنوان: شیوه ساخت پروفایل پژوهشی در Google Scholar,Research Gate, ORCID در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ روز دوشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۳ 

 
۱ Start ۲ کامل

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.