previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق ویژه تیم پژوهشی مرکز

برگزاری کارگاه یک روزه روش تحقیق

کارگاه آموزشی روش تحقیق ویژه پرسنل همکار در تیم پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) در روز پنجشنبه به تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۷ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ برگزار گردید. در این کارگاه که اساتید آن دکتر منانی و دکتر قیصرون بودند مباحث روش تحقیق به صورت خلاصه بیان گردید.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.