کارگاه آشنایی با روند بارگذاری و تعیین دسترسی یه منابع علمی

 کارگاه آشنایی با روند بارگذاری و تعیین دسترسی یه منابع علمی

ثبت نام روز ۹۹/۶/۳۰یک شنبه

تاریخ برگزاری چهارشنبه  ۹۹/۷/۲ ساعت ۱۰ الی ۱۲

پیش آزمون سه شنبه  به مورخ ۹۹/۷/۱ ساعت۱۲الی۱۴

 آزمون پایانی روز سه شنبه ۹۹/۷/۸  ساعت ۱۲ الی ۱۶

توجه داشته باشید پیش آزمون و آزمون پایانی نیز از طریق سامانه آموزش کارکنان در تاریخ های تعیین شده انجام خواهد شد.

گروه هدف : کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، کارشناس علم‌سنجی،

روش برگزاری:  این کارگاه بصورت وبینار، با استفاده از امکانات سامانه وب کنفرانس Adobe Connect  برگزار می گردد لذا قبل از برگزاری آدرس و لینک  کارگاه در وب سایت کتابخانه مرکزی به آدرسcentlib.mui.ac.ir  فعال خواهد بود vc.mui.ac.ir/lib       

ثبت نام کارگاه

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.