مستندات کارگاه های آموزشی برگزار شده.

کارگاه آشنایی با پروفایل ها و شناسه های پژوهشی   ( دانلود )

کارگاه آشنایی با ( چگونه پروفایل های امانت اعضاء را تحلیل کنیم؟)دانلود)

کارگاه آشنایی با روند بارگذاری و تعیین دسترسی یه منابع علمی(file 1    file 2   file 3   ) (bargozari thesis  Pdf)

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.