previous pauseresume next

روزنگار کرونا ویروس (COVID-19)

تازه های علمی کرونا ویروس ها در WHO

مقدمه و معرفی:
کروناویروس ها (CoV) خانواده بزرگی از ویروس ها میباشد که باعث رخداد بیماریهای رایجی مانند سرماخوردگی تا بیماریهای تنفسی مانند سندروم تنفسی خاورمیانه (MERS-Cov) و سندروم حاد تنفسی (SARS-Cov )میشود... ادامه با لینک
COVID-19

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.