کارگاه آشنایی با نحوه دسترسی و استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاه

کارگاه آشنایی با نحوه دسترسی و استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاه

زمان: دوشنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۲ الی ۱۴
بصورت وبینار

https://ac.mui.ac.ir/lib

مدرس: دکتر محمدعلی برومند

ثبت نام

کارگاه آشنایی با جستجوی اطلاعات در پایگاه Web of Science

جستجوی اطلاعات در پایگاه Web of Science

(ویژه دانشجویان و پژوهشگران )

زمان: دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱

مکان: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء

مدرس: الهه احمدی

لینک ثبت نام

کارگاه آشایی با جستجوی اطلاعات در پایگاه Scopus

کارگاه آشایی با جستجوی اطلاعات در پایگاه  Scopus

ویژه دانشجویان

زمان: دوشنبه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۴_۱۲
مکان: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء
ظرفیت: ۳۳ نفر

مدرس: فاطمه عباسی

ثبت نام

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع EndNote

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع  EndNote

ویژه دانشجویان

زمان: دوشنبه ۳۱ مردادماه ساعت ۱۴_۱۲
مکان: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء
ظرفیت: ۳۰ نفر

مدرس: مریم السادات سجادی

ثبت نام

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.