اخبار کتابخانه پرستاری

علم سنجی
واحدعلم سنجی دانشکده
واحد علم سنجی دانشکده در روزهای یکشنبه وسه شنبه از ساعت ۱۵-۱۳ آماده ارائه خدمات به اعضاء محترم هیات علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد جهت استفاده با واحد علم سنجی در کتابخانه هماهنگی نمایید.
مشاهده
سه شنبه, بهمن ۱۰, ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir