اخبار کتابخانه پزشکی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی
دسترسی رایگان  به کتابها ، مقالات علمی ISI و منابع معتبر علمی 
مشاهده
دوشنبه, اسفند ۲۳, ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۴

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir