معرفی کتاب

لیست کتابهای معرفی شده در نشستهای اهالی کتاب وکتابخوانی بیمارستان سیدالشهداء(ع)

لیست کتابهای آبان ماه

لیست کتابهای آذر ماه

لیست کتابهای دی ماه( این نشست در چهارم بهمن ماه برگزار گردید)

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.