کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان

روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ساعت۸ صبح کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان با سخنرانی مسئولین ( کتابخانه، آموزش به بیمار،مدارک پزشکی، بهبودکیفیت،کنترل عفونت) در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید..  

کتابخانه : دسترسی به منابع علمی پزشکی و آشنایی با خدمات کتابخانه های  بیمارستانی

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.