سومین نشست اهالی و دوستداران کتاب و کتابخوانی بیمارستان

روز پنج شنبه۴بهمن ماه ساعت۸:۳۰صبح سومین نشست اهالی و دوستداران کتاب و کتابخوانی بیمارستان درسالن شورا شماره ۲ بیمارستان برگزار گردید.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.