کارگاه آموزشی آشنایی باسامانه منبع یاب

روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ساعت۸:۳۰ صبح کارگاه آموزشی آشنایی باسامانه منبع یاب با سخنرانی سرکار خانم ابرقوئیان در سالن کنفرانس دکتر دبیری بیمارستان برگزار گردید

در آغاز کارگاه خلاصه ای از خدمات کتابخانه های بیمارستانی و چگونگی دسترسی به منابع علمی پزشکی توسط مسئول کتابخانه بیمارستان ارائه گردید

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.