کلاس آموزشی دوره توجیهی بدو ورود فراگیران بیمارستان

کلاس آموزشی دوره توجیهی بدو وررود فراگیران در اولین دوشنبه هر ماه در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار میشود.

آشنایی با خدمات کتابخانه های بیمارستانی و روشهای دسترسی به منابع علمی پزشکی

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.