تغییر آدرس وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

قابل توجه پزشکان، پژوهشگران، پرستاران و کادر درمان و پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)

جهت دسترسی به وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس http://centlib.mui.ac.ir مراجعه نمایید.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.