کانال تلگرام خبری دانشگاه

قابل توجه اساتید، دانشجویان و مراجعین محترم دانشگاه: کانال تلگرام خبری دانشگاه علاوه بر اخبار روزآمد، دارای فایلهای آموزشی متنوعی نیز می باشد. با عضویت در این کانال از اطلاعات، اخبار و فایلهای آموزشی آن می توانید استفاده کنید.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir