تاریخچه

 

کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی اصفهان در سال ۱۳۹۰  در  بال جنوبی دانشکده بهداشت افتتاح و در همان سال خرید منابع در نمایشگاه بین اللملی تهران را شروع کردو و تا نیمه اول سال ۹۵ با کتابخانه دانشکده بهداشت در یک مکان بود ودر مهرماه همان  سال از کتابخانه بهداشت جدا ودر حال حاضر بطور واحد بکار خود ادامه میدهد و  دارای ۱۶۰۰نسخه منبع اطلاعاتی که شامل پایان نامه ها – طرحهای تحقیقاتی  مجلات فارسی و لاتین و سی دی ها میباشد.

 

 

 

آمار منابع موجود در کتابخانه :

 

نسخه

عنوان

منابع

۸۴۶

۳۹۱

 کتب فارسی

۲۸۲

۲۰۰

کتب لاتین

۱۴۰

۱۴۰

پایان نامه ها

۳۱

۳۱

طرح های تحقیقاتی

۱۵۲

۱۱۷

لوح فشرده

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir