منابع خریداری شده

 

قابل توجه اعضای هیئت علمی و دانشجویان  محترم منابع خریداری شده از سی امین نمایشگاه تهران آماده استفاده در کتابخانه میباشد لیست در منوی خدمات کتابخانه .

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir