دسترسی موقت به بانک اطلاعاتی ovid

به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان میرساند

دسترسی موقت به پایگاه   ovid  برقرار است جهت استفاده به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://lib.mui.ac.ir/fa/Digitallibrary

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir