previous pauseresume next

                                                   

(برگزارشد) کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر

روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه جهت آشنایی

روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه جهت آشنایی بیشتر کادر پزشکی مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر با نحوه استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه ، در محل کلاس آموزشی آن مرکز برگزار گردید.

(برگزارشد) برنامه بازدید از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی از کتابخانه

روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) بازدید بعمل آمده و در خصوص راهکارهای ارتقاء خدمات این کتابخانه مذاکره و تبادل نظر انجام شد

(برگزارشد) کارگاه PubMed

روز دوشنبه ۱۶ تیر  ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با پایگاه PubMedو نحوه استفاده

روز دوشنبه ۱۶ تیر  ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با پایگاه PubMedو نحوه استفاده از آن در محل بخش اشاعه اطلاعات علمی کتابخانه مرکزی  برگزار گردید

(برگزارشد) برنامه بازدید از کتابخانه دانشکده پزشکی

روز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی و با هدف شناسایی و ارتقاء وضعیت فعلی کتابخانه های دانشکده ها بازدید از کتابخانه دانشکده پزشکی بعمل آمده و با حضور مسئولین این کتابخانه در خصوص مسائل موجود تبادل نظر شد.

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir