previous pauseresume next

                                                   

دسترسی آزمایشی به مجموعه CLINICAL KEY

دسترسی آزمایشی به بخش جدید منابع آموزشی دانشجویی مجموعه Clinical key medical education  که شامل حدود ۲۰۰ عنوان کتاب مرجع، ۸۰۰ عنوان فیلم آموزشی و ۸۵۰۰۰ تصویر است ، از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۸ از طریق آدرس Http://www.clinicalkey.com/medad  فراهم شده است. به منظور استفاده از این مجوعه در داخل دانشگاه ابتدا Login شوید و پس از دریافت نام کاربری و رمزعبور نسبت به ورود به سایت اقدام فرمایید !

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir