دسترسی آزمایشی به مجموعه CLINICAL KEY

دسترسی آزمایشی به بخش جدید منابع آموزشی دانشجویی مجموعه Clinical key medical education  که شامل حدود ۲۰۰ عنوان کتاب مرجع، ۸۰۰ عنوان فیلم آموزشی و ۸۵۰۰۰ تصویر است ، از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۸ از طریق آدرس Http://www.clinicalkey.com/medad  فراهم شده است. به منظور استفاده از این مجوعه در داخل دانشگاه ابتدا Login شوید و پس از دریافت نام کاربری و رمزعبور نسبت به ورود به سایت اقدام فرمایید !

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir