دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات علمی Thieme

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و پژوهشگران دسترسی آزمایشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور  به مجوعه مجلات علمی Thieme با بیش از ۴۰ عنوان مجله در موضوعات پزشکی بالینی از طریق آدرس زیر تا پایان سال جاری میلادی فراهم شده است!

http://www.thieme-connect.com/products/all ‎/home.html

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir