*****راهنمای پروفایل های علمی پژوهشگران

کتاب راهنمای پروفایل‌های علمی پژوهشگران به منظور بهره‌برداری پژوهشگران دانشگاه از قابلیت‌های کاربردی این پروفایل‌ها و همچنین جهت راهنمایی تکمیل سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی (ISID)، تهیه شده است.کتاب راهنمای پروفایل‌های علمی پژوهشگران در شش فصل به ارائه اطلاعات در خصوص امکانات پروفایل‌های علمی و روش ایجاد، ویرایش و تکمیل پروفایل پژوهشگر در اسکوپوس (Scopus)، گوگل اسکالر (Google Scholar)، ارکید (ORCID)، ریسرچر آی دی (ResearcherID) و ریسرچ گیت (Researchgate) می‌پردازد. این اثر به منظور بهره‌برداری هر چه بهتر پژوهشگران دانشگاه از قابلیت‌های کاربردی این پروفایل‌ها و همچنین راهنمایی جهت تکمیل سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی (ISID)، توسط اداره علم‌سنجی و زیرنظر مدیر محترم منابع علمی سرکار خانم دکتر کلیشادی تهیه و بوسیله اداره انتشارات دانشگاه منتشر گردیده است.متن کتاب درج خبر: ۹۶/۸/۲۷

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir