*****دسترسی آزمایشی به مجلات Emerald

به استحضار می رساند پیرو اعلام مدیر محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی وزارت بهداشت در خصوص توافق انجام گرفته با ناشر Emerald ، دسترسی آزمایشی (trial) دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر مذکور از تاریخ ۹۶/۹/۱۸ به مدت سه ماه فراهم شده است. مجموعه فوق شامل ۴۰۰ عنوان مجله معتبر در موضوعات مدیریت و بازرگانی، کتابداری و اطلاع رسانی، آموزش پزشکی و علوم وابسته می باشد. برای دسترسی به سایت مذکور اینجا را کلیک فرمایید.

 

درج خبر: ۹۶/۹/۲۵

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir