هفته کتابداری مبارک

                                       

کارگاه آموزشی " آشنایی با سامانه منبع یاب"

قابل توجه دانشجویان (در تمام مقاطع تحصیلی) و سایر پژوهشگران دانشگاه
کارگاه آموزشی " آشنایی با سامانه منبع یاب"
زمان برگزاری: راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه ۹۷/۷/۲۴
محل برگزاری: کتابخانه مویدالاطبا
ظرفیت کارگاه ۳۵ نفر
جهت ثبت نام در کارگاه به آدرس lib.mui.ac.ir مراجعه فرمایید.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir