قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران

دسترسی آزمایشی (trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات علمی ناشر Thieme

از طریق آدرس   https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html تا پایان سپتامبر سال جاری ۲۰۱۷ فراهم شده است.

این ناشر بیش از ۴۰ عنوان مجله در موضوعات پزشکی بالینی به شرح فایل زیر منتشر می کند.

فایل پیوست: 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir