دسترسی به بانک اطلاعاتیUlrich

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند دسترسی به بانک اطلاعاتیUlrich's Periodicals Directory دربرگيرنده اطلاعات بيش از ۳۰۰،۰۰۰عنوان مجله و روزنامه در آدرس زير برای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است.

 

 http://ulrichsweb.serialssolutions.com

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir