اخبار

کسب رتبه اول اعتبار بخشی ادواری توسط مرکز آموزشی درمانی فیض و همچنین کسب عنوان برتر توسط واحد مدیریت اطلاعات سلامت مرکز از بین واحد های مدارک پزشکی مراکز تابعه در ارزیابی کارشناسان محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را تبریک عرض مینماییم

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.